อัพโหลด phpMyAdmin เพื่อจัดการฐานข้อมูลแล้วแจ้ง #1193 – Unknown system variable ‘lc_messages’

สำหรับการจัดการฐานข้อมูล SQL นั้นคงต้องพึ่งเจ้า phpMyAdmin เพื่อจัดการซึ่งใช้งานได้สะดวกสบายกว่า

โดยสามารถดาวน์โหลดเวอร์ชั่นล่าสุดได้ที่ https://www.phpmyadmin.net/downloads/

จากนั้นก็ทำการอัพโหลดไปไว้ที่เกียวกับเว็บไซต์ เมื่อเราต้องการเรียกใช้งานก็ต้องทำการแตกไฟล์ก่อนจากนั้นเราจะได้โฟลเดอร์ phpMyAdmin-4.7.9-all-languages\phpMyAdmin ให้เรานำเจ้าโฟลเดอร์ phpMyAdmin ไปไว้ตามนี้ http://www.เว็บไซต์ของเรา.com/phpMyAdmin ดังนั้นเวลาเรียกใช้ก็จะใช้ URL ดังตัวอย่าง ก็จะแสดงหน้าล๊อกอินเข้าฐานข้อมูล แต่ถ้ามีปัญหา Error ดังหัวข้อด้านบน เราสามารถแก้ไขได้แบบด่วนๆดังนี้

ในไฟล์ common.inc.php อยู่ใน /httpdocs/phpMyAdmin/libraries ลบบรรทัดนี้

[php light=”true”]</pre>
<pre class="default prettyprint prettyprinted"><code><span class="kwd">if</span> <span class="pun">(</span><span class="pln">PMA_MYSQL_INT_VERSION </span><span class="pun"><</span><span class="pln"> $cfg</span><span class="pun">[</span><span class="str">’MysqlMinVersion'</span><span class="pun">][</span><span class="str">’internal'</span><span class="pun">])</span> <span class="pun">{</span><span class="pln">
PMA_fatalError</span><span class="pun">(</span><span class="pln">
__</span><span class="pun">(</span><span class="str">’You should upgrade to %s %s or later.'</span><span class="pun">),</span><span class="pln">
array</span><span class="pun">(</span><span class="str">’MySQL'</span><span class="pun">,</span><span class="pln"> $cfg</span><span class="pun">[</span><span class="str">’MysqlMinVersion'</span><span class="pun">][</span><span class="str">’human'</span><span class="pun">])</span>
<span class="pun">);</span>
<span class="pun">}
</span></code>[/php]

ในตำแหน่งเดียวกันไฟล์ DatabaseInterface.php ลบบรรทัดนี้

[php light=”true”]</pre>
<pre class="default prettyprint prettyprinted"><code> <span class="kwd">if</span> <span class="pun">(!</span><span class="pln"> empty</span><span class="pun">(</span><span class="pln">$locale</span><span class="pun">))</span> <span class="pun">{</span><span class="pln">
$this</span><span class="pun">-></span><span class="pln">query</span><span class="pun">(</span>
<span class="str">"SET lc_messages = ‘"</span> <span class="pun">.</span><span class="pln"> $locale </span><span class="pun">.</span> <span class="str">"’;"</span><span class="pun">,</span><span class="pln">
$link</span><span class="pun">,</span>
<span class="kwd">self</span><span class="pun">::</span><span class="pln">QUERY_STORE
</span><span class="pun">);</span>
<span class="pun">}</span></code></pre>
<pre>[/php]

อ้างอิงจาก https://stackoverflow.com/questions/38084464/1193-unknown-system-variable-lc-messages-when-trying-to-login-to-phpmyadmin