เพิ่มหน่วยหลังราคาสินค้าของ WooCommerce เช่น หลัง, หน่วย, ตรม.

ปลั๊กอิน WooCommerce Unit Of Measure ช่วยให้คุณเพิ่มหน่วยการวัด (UOM) หรือข้อความใด ๆ ที่คุณต้องการหลังจากราคาใน WooCommerce ตามที่คุณต้องการ

screenshot 20191119 1125591744707548812543736

ดาวน์โหลดปลั๊กอินได้จากลิงค์นี้

WooCommerce Unit Of Measure

You May Also Like