เมื่อใช้ Site Audit สำหรับ crawl เว็บไซต์แล้วมีปัญญาไม่สามารถ New crawl ระบบแจ้ง The HTTP server returned error 403: “Forbidden”. ของ cloudflare.com

สำหรับเพื่อนๆที่ใช้งาน https://ahrefs.com แล้วติดตั้งปัญหาการไม่สามารถ New crawl ได้ ดังภาพ

2021 03 06 11 49 01

 

No seeds found among the URL sources

  • http://www.warehousebestbuy.com: The HTTP server returned error 403: “Forbidden”. This request was likely filtered by server configuration. This website is protected by the Cloudflare firewall
  • https://www.warehousebestbuy.com: The HTTP server returned error 403: “Forbidden”. This request was likely filtered by server configuration.

ข้อมูลการแจ้งเตือน

2021 03 06 11 41 22

วิธีการแก้ไขคือให้เราไปเพิ่มที่ Firewall Rules เพื่ออนุญาตให้ทางเว็บไซต์ ahref.com เข้าไปทำการเก็บข้อมูลได้ โดยมีไอพีที่เราต้องไประบุตามนี้

54.36.148.0/24
54.36.149.0/24

195.154.122.0/24
195.154.123.0/24
195.154.126.0/24
195.154.127.0/24

ตามลิ้งค์ What is the list of your IP ranges?  https://bit.ly/30kK7db

จากนั้นกดปุ่มตามภาพเลยครับ 1 -> 2 -> 3 เพื่อเพิ่ม Firewall ให้สามารถเข้าไปเก็บข้อมูลได้

2021 03 06 11 54 34

จากนั้นใส่ข้อมูลตามนี้

2021 03 06 11 56 17

กด Deploy เพื่อนำกฎ Firewall ไปใช้งาน

2021 03 06 11 58 15

ระบบจะเข้าไปเก็บข้อมูลใหม่ เรียบร้อยสำเร็จแล้ว

2021 03 06 11 59 57

 

 

 

 

 

 

 

 

You May Also Like