แนะนำวิธีเริ่มใช้ DaVinci Resolve ในการตัดต่อวีดีโอ สำหรับผู้เริ่มต้น EP_02

แนะนำการตัดต่อเบื้องต้นของโปรแกรม DaVici Resolve (Free Version) สำหรับผู้เริ่มต้นที่เริ่มฝึกตัดต่อ และ ผู้ที่เริ่มเปลี่ยนมาใช้งาน Davinci Resolve ครับ

You May Also Like