Google Ads กำลังจะเลิกใช้ “ส่วนขยายข้อความ” ตั้งแต่เดือนมกราคม 2020 เป็นต้นไป

หลังจากได้เข้าระบบของโฆษณา Google Ads ได้รับการแจ้งเตือนข้อความว่า

เรากำลังจะเลิกใช้ส่วนขยายข้อความ
ตั้งแต่เดือนมกราคม 2020 คุณจะสร้างส่วนขยายข้อความไม่ได้อีก เราแนะนำให้ใช้ตัวเลือกอื่นที่มีประสิทธิภาพแทน เช่น ส่วนขยายฟอร์มโอกาสในการขายหรือส่วนขยายการโทร โปรดทราบว่าคุณใช้การรายงานของส่วนขยายข้อความทั้งหมดได้ถึงเดือนธันวาคม 2020
ตามไฟล์ภาพในข้อความ
Google Ads เลิกส่วนขยายข้อความ ตั้งแต่เดือนมกราคม 2020 เป็นต้นไป
Google Ads เลิกส่วนขยายข้อความ ตั้งแต่เดือนมกราคม 2020 เป็นต้นไป

You May Also Like