Google Ads กำลังจะเลิกใช้ “ส่วนขยายข้อความ” ตั้งแต่เดือนมกราคม 2020 เป็นต้นไป

Google Ads เลิกส่วนขยายข้อความ ตั้งแต่เดือนมกราคม 2020 เป็นต้นไป

Google Ads เลิกส่วนขยายข้อความ ตั้งแต่เดือนมกราคม 2020 เป็นต้นไป

หลังจากได้เข้าระบบของโฆษณา Google Ads ได้รับการแจ้งเตือนข้อความว่า

เรากำลังจะเลิกใช้ส่วนขยายข้อความ
ตั้งแต่เดือนมกราคม 2020 คุณจะสร้างส่วนขยายข้อความไม่ได้อีก เราแนะนำให้ใช้ตัวเลือกอื่นที่มีประสิทธิภาพแทน เช่น ส่วนขยายฟอร์มโอกาสในการขายหรือส่วนขยายการโทร โปรดทราบว่าคุณใช้การรายงานของส่วนขยายข้อความทั้งหมดได้ถึงเดือนธันวาคม 2020
ตามไฟล์ภาพในข้อความ
Google Ads เลิกส่วนขยายข้อความ ตั้งแต่เดือนมกราคม 2020 เป็นต้นไป
Google Ads เลิกส่วนขยายข้อความ ตั้งแต่เดือนมกราคม 2020 เป็นต้นไป